Aotumatic monitoiminen pyöreän putken kiertokone

Viimeisin käsittelytekniikka takorautateollisuudessa - Putken kierrekone

Viimeisin käsittelytekniikka takorautateollisuudessa - Putken kierrekone

1. Johdatus jalostusteknologiaan metallikäsityön työstöliiketoiminnassa.

1.1 Lyhyt katsaus takorautateollisuuteen

Takorautateollisuudessa valmistetaan rautatuotteita perinteisillä taontatekniikoilla. Näitä tuotteita ovat muun muassa koriste-esineitä, huonekaluja sekä rakennusten ja muiden rakenteiden rakenneosia. Teollisuudella on pitkä historia, joka juontaa juurensa keskiajalle, ja se on edelleen tärkeä osa maailmanlaajuista metalliteollisuutta.

Tieteen ja tekniikan kehittyessä, erityisesti hydraulisten ja sähköisten prosessointilaitteiden käytön myötä toisen teollisen vallankumouksen jälkeen, prosessointilaitteet, joiden pääasiallinen energialähde oli sähkö, alkoivat korvata ihmisen työtä. Sähköiset takorautakoneet tulee yhä tärkeämmäksi.

Yksi tärkeimmistä takorautateollisuuden kehityksestä on ollut hydraulisten ja sähköisten työstölaitteiden käyttöönotto. Nämä koneet käyttävät hydrauli- tai sähkövoimaa rautaputkien käsittelemiseen ja monimutkaisten muotojen ja kuvioiden luomiseen. Tämä on parantanut huomattavasti tuotantoprosessin tehokkuutta ja tarkkuutta, jolloin alan yritykset voivat tuottaa korkealaatuisia tuotteita nopeammin ja halvemmalla.

Lisäksi hydraulisten ja sähköisten työstölaitteiden käyttö on vähentänyt käsityön tarvetta, mikä mahdollistaa yritysten työskentelyn pienemmällä työvoimalla. Tämä on auttanut vähentämään kustannuksia ja parantamaan alan kilpailukykyä.

Kaiken kaikkiaan hydraulisten ja sähköisten työstölaitteiden käyttöönotto takorautateollisuudessa on ollut avaintekijä sen kehityksessä ja kasvussa viime vuosina. Sen odotetaan edelleen olevan ratkaisevassa asemassa alan tulevaisuudessa.

1.2 Uusimpien käsittelytekniikoiden sisällyttämisen tärkeys.

Uusimpien jalostustekniikoiden hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää takorautateollisuuden jatkuvalle menestykselle. Näiden teknologioiden avulla yritykset voivat tuottaa korkealaatuisia tuotteita tehokkaammin ja halvemmalla, mikä on välttämätöntä globaaleilla markkinoilla kilpailemisen kannalta.

Lisäksi uusien käsittelyteknologioiden käyttöönotto auttaa parantamaan alan työntekijöiden turvallisuutta ja työoloja. Sen avulla yritykset voivat myös pysyä kilpailun edellä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan uusimpien jalostustekniikoiden käyttö on välttämätöntä takorautateollisuuden pitkän aikavälin kestävyyden ja kasvun kannalta.

Takorautateollisuuden uusimpiin käsittelytekniikoihin on tärkeää kiinnittää huomiota useista syistä. 

Ensinnäkin uusimpien teknologioiden sisällyttäminen voi auttaa alan yrityksiä parantamaan tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan. Tämä voi johtaa kustannussäästöihin, korkeampiin voittomarginaaleihin ja parempaan kilpailukykyyn markkinoilla.

Toiseksi uusimpien jalostustekniikoiden käyttö voi myös parantaa teollisuuden tuottamien tuotteiden laatua. Tämä voi johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun ja uusien markkinoiden kehittymiseen takorautatuotteille.

Viimeisimpien prosessointitekniikoiden ajan tasalla pysyminen voi auttaa alan yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Tämä voi varmistaa niiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja menestyksen.

2. Hydrauliputkien kiertokone

2.1 Mikä on putkenkiertokone?

putkenkiertokone takorautaa varten on konetyyppi, jota käytetään putkien kiertämiseen, tyypillisesti osana valmistusprosessia. Tätä konetta käytetään putkien kiertämiseen, jotta niistä tulee vahvempia ja kestävämpiä. Putkien kiertämisprosessia voidaan käyttää myös erityisten kuvioiden tai kuvioiden luomiseen putkien pinnalle. Putkenkiertokoneita käytetään yleisesti rakennus- ja valmistusteollisuudessa putkien tuottamiseen monenlaisiin sovelluksiin.

LC-JKLG60 Aotumatic monitoiminen pyöreän putken kiertokone

TEKNINEN PARAMETRI
Malli: LC-JKLG60
Käsittelymateriaali: Pyöreä putki≤Φ60mmx1,2mm
Valmiin tuotteen mitat:
Pyöreä putki ≤Φ60mmx1,2mm
Litteä putki ≤ 60x30x1,2mm
Neliömäinen putki≤15x15x1,2-60x60x1,2mm
Teho: 7,5 kW
Ilmaisiin kuomuihin: 6 sarjaa
Jännite: 220V/380V/415V
Pakkauksen mitat: 800 * 1200 * 700 mm
NW (kg): 1100 GW (kg): 1150

2.2 Putkenkiertokoneen ja sen ominaisuuksien kuvaus

The hydraulinen takorautaputken kiertokone teräsputkelle on takorautateollisuudessa käytettävä erikoislaite. Se koostuu sarjasta rullia, jotka pyörivät eri nopeuksilla, jolloin käyttäjä voi käsitellä rautaputkea ja luoda monenlaisia muotoja ja malleja.

Yksi hydrauliputkien kiertokoneen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen hydraulivoiman käyttö. Tämä mahdollistaa suuremman tarkkuuden ja hallinnan muotoiluprosessissa verrattuna perinteisiin putkenkiertokoneisiin, jotka ovat riippuvaisia käsityöstä.

Lisäksi hydrauliputkien kiertokone pystyy luomaan monimutkaisempia muotoja ja malleja kuin perinteiset koneet. Tämä antaa alan yrityksille mahdollisuuden tuottaa laajempaa tuotevalikoimaa ja vastata monipuolisempien markkinoiden vaatimuksiin.

Täysautomaattinen monitoiminen pyöreän putken kiertokone
Automaattinen putken kierreputkien kiertokone
Takorautaputkien kierre- ja taivutuskone kupariputkien kierrekone

2.3 Miten iron pipe ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien vetokone toimii?

Hydraulinen pyöreän putken kiertokone koostuu PLC-ohjauspaneelista, hydraulijärjestelmästä ja sähköjärjestelmästä.

PLC-ohjauspaneeli: Ohjaa konetta ohjelman kautta valitaksesi materiaalille prosessoitavan kuvion, kierretyn kuvion pituuden ja kierreasteen syvyyden.

Hydraulijärjestelmä ohjaa pääasiassa hydraulisylinterin ja muotin välistä yhteyttä. Hydraulijärjestelmä tarjoaa tehotukea muotille pyöreän putken kiinnittämiseksi ja pyörittämiseksi, ja se toimii yhteistyössä sähköjärjestelmän vetämisen kanssa pyöreän putken käsittelyn loppuunsaattamiseksi.

Sähköjärjestelmä on vastuussa pyöreän putken vetämisestä kuvion käsittelyn loppuunsaattamiseksi ja varmistaa, että pyöreää putkea hydraulijärjestelmässä kiertävät kollegat voivat vetää pyöreää putkea vakaalla ja tasaisella nopeudella

2.4 Edut ja edut takorautateollisuudessa hydrauliputken kierrekoneella

Hydraulinen koristeellinen rautaputkien rautaputkien kiertokone on suunniteltu erityisesti pyöreiden putkien käsittelyyn. Sen päätehtävänä on luoda erilaisia kuvioita pyöreisiin putkiin, joita sitten käytetään kaiteiden, ovien ja ikkunoiden karmeiden sekä kaiteiden rakentamiseen.

Yksi tämän koneen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen hydraulivoiman käyttö, mikä mahdollistaa suuremman tarkkuuden ja hallinnan muotoiluprosessissa. Se voi luoda monenlaisia muotoja, mukaan lukien pyöreät putket, nelikulmaiset putket, 6-kulmaiset putket, 12-kulmaiset putket ja 16-kulmaiset putket.

LC120 hydraulinen koristeellinen rautaputkien rautaputkien kiertokone pystyy tuottamaan erilaisia kuviomuotoja kiertämällä toistuvasti pyöreitä putkia. Kuvioiden tiheyttä ja syvyyttä voidaan säätää hydraulijärjestelmän ja rajakytkimien avulla.

Kaiken kaikkiaan tämä kone on välttämätön työkalu seppäpajoille, jotka valmistavat ovia, ikkunoita ja kaiteita suuressa mittakaavassa. Sen kyky alentaa kustannuksia yli 50%-80% tekee siitä erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon.

Kun käytät LC120 hydraulinen koristeellinen rautaputki rautaputken kiertokone, erityistä huomiota tulee kiinnittää pyöreän putken paksuuteen. Kone pystyy käsittelemään vain pyöreitä putkia, joiden paksuus on enintään 2,5 mm.

LC120 Hydraulinen koristeellinen rautaputki rautaputken kiertokone

TEKNINEN PARAMETRI
Malli:LC-JKLG120
Käsittelymateriaali: Pyöreä putki≤Φ120mmx3mm
Valmiin tuotteen mitat:
Pyöreä putki ≤Φ120mmx2,5mm
Litteä putki ≤ 90x60x2,5mm
Neliömäinen putki≤40x40x2,5-90x90x2,5mm
Teho: 11,7 kW
Ilmaisiin kuomuihin: 6 sarjaa
Jännite: 220V/380V/415V
Pakkauksen mitat: 800 * 1200 * 700 mm
NW (kg): 2500 GW (kg): 2550

Tarkastellaan esimerkkinä pyöreän putken muuttamista neliömäiseksi putkeksi. Kone pystyy muuttamaan pyöreät putket, joiden halkaisija on 50 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm ja 114 mm neliömäisiksi putkiksi, joiden koko on 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm ja 90 mm.

On tärkeää huomata, että lopputuotteen koko ja muoto riippuvat pyöreän putken halkaisijasta ja neliömäisen putken halutusta koosta. Koneen hydraulijärjestelmä ja rajakytkimet voidaan säätää tuottamaan haluttu kuviointiheys ja -syvyys.

3. Kuinka o onrnamentaalinen takorautainen pyöreä putken kiertokone eroavatko perinteisistä putkenkiertokoneista?

Ensinnäkin tehtaallamme on kehitetty myös muita neliömäisten putkien kiertämiseen tarkoitettuja koneita.

Toiseksi, jos sanomme, että hydraulisella pyöreän putken kiertokoneellamme on seuraavat erinomaiset edut perinteisiin koneisiin verrattuna

1. sillä on laaja käsittelyalue ja se pystyy käsittelemään pyöreitä putkia, joiden halkaisija on jopa 114 mm.

2. Valittavana on monia malleja, ja kuviot ovat kauniita,

3. Ilmainen räätälöity muottipalvelu, Tarjoamme myös ilmaisen räätälöidyn muottipalvelun asiakkaillemme. Ymmärtämällä asiakkaidemme erilaiset tarpeet voimme suunnitella räätälöityjä muotteja vastaamaan heidän erityisvaatimuksiaan.

4. Koneemme tunnetaan myös vahvasta tehostaan ja pitkästä käyttöiästään. Ne on rakennettu kestämään kovaa käyttöä ja kestävät takorautateollisuuden vaatimukset.

5. Koneemme tarjoavat kynnyksen markkinoille tulolle. Ostamalla yhden koneistamme asiakkaat voivat melkein vallata tällaisten tuotteiden paikalliset markkinat. Tämä voi tarjota heille kilpailuetua ja auttaa heitä kasvattamaan liiketoimintaansa.

4. Hydrauliputkien kiertokoneen käyttöönotto

Mahdolliset vaikutukset takorautateollisuuteen.

Koneemme tarjoavat kynnyksen markkinoille tulolle. Ostamalla yhden koneistamme asiakkaat voivat melkein vallata tällaisten tuotteiden paikalliset markkinat. Tämä voi tarjota heille kilpailuetua ja auttaa heitä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Yllä mainittujen etujen lisäksi hydraulinen pyöreä putkenkiertokoneemme tarjoaa asiakkaille monia muita etuja. Se on esimerkiksi suhteellisen helppokäyttöinen ja vaatii vain vähän koulutusta. Tämä tarkoittaa, että kokemattomatkin työntekijät voivat nopeasti oppia käyttämään konetta ja valmistamaan korkealaatuisia tuotteita.

Koneemme on myös suunniteltu energiatehokkaiksi. Ne käyttävät minimaalisen määrän sähköä, mikä voi auttaa vähentämään käyttökustannuksia ja parantamaan kannattavuutta.

Lopuksi, koneillamme on kattava takuu- ja tekninen tukiohjelma. Tämä varmistaa, että asiakkaat voivat luottaa siihen, että tarjoamme tarvittavan tuen ja palvelun, jotta heidän koneensa toimivat sujuvasti ja tehokkaasti.

5. Päätelmät - Yhteenveto takorautateollisuudessa käytettävän hydraulisen putkenkiertokoneen eduista.

Hydraulisen putken kiertokoneen käyttö takorautateollisuudessa tarjoaa useita etuja, mukaan lukien:

Lisää tarkkuutta ja hallintaa muotoiluprosessissa

Kyky luoda monimutkaisempia muotoja ja malleja.

Parempi tehokkuus ja tuottavuus.

Alennetut työvoimakustannukset.

Laadukkaampia tuotteita.

Kyky vastata monipuolisten markkinoiden vaatimuksiin.

Energiatehokkuus.

Kattava takuu ja tekninen tuki.

类似文章