Aotumatic multifunkční stroj na kroucení kulatých trubek

Nejnovější technologie zpracování v průmyslu zpracování tepaného železa - Stroj na kroucení trubek

Nejnovější technologie zpracování v průmyslu zpracování tepaného železa - Stroj na kroucení trubek

1. Úvod do technologie zpracování v řemeslném zpracování kovů.

1.1 Stručný přehled průmyslu zpracování tepaného železa

Průmysl zpracování tepaného železa zahrnuje výrobu železných výrobků za použití tradičních technik kování. Mezi tyto produkty patří dekorativní předměty, nábytek a konstrukční prvky budov a jiných staveb. Toto odvětví má dlouhou historii, která sahá až do středověku, a nadále je důležitou součástí celosvětového kovodělného průmyslu.

S rozvojem vědy a techniky, zejména používáním hydraulických a elektrických zpracovatelských zařízení po druhé průmyslové revoluci, začala zpracovatelská zařízení s elektřinou jako hlavním zdrojem energie nahrazovat lidskou práci. Elektrické kované stroje být stále důležitější.

Jedním z nejdůležitějších pokroků v průmyslu zpracování tepaného železa bylo přijetí hydraulických a elektrických zpracovatelských zařízení. Tyto stroje využívají hydraulickou nebo elektrickou energii k manipulaci s železnými trubkami a vytvářejí složité tvary a vzory. To výrazně zlepšilo efektivitu a přesnost výrobního procesu a umožnilo společnostem v tomto odvětví vyrábět vysoce kvalitní produkty rychleji a s nižšími náklady.

Kromě toho použití hydraulického a elektrického zařízení pro zpracování snížilo potřebu ruční práce, což společnostem umožnilo pracovat s menší pracovní silou. To pomohlo snížit náklady a zlepšit konkurenceschopnost průmyslu.

Celkově bylo přijetí hydraulických a elektrických zpracovatelských zařízení v průmyslu zpracování tepaného železa klíčovým faktorem jeho rozvoje a růstu v posledních letech. Očekává se, že bude i nadále hrát klíčovou roli v budoucnosti tohoto odvětví.

1.2 Význam začlenění nejnovějších zpracovatelských technologií.

Začlenění nejnovějších technologií zpracování je klíčové pro pokračující úspěch průmyslu zpracování tepaného železa. Tyto technologie umožňují společnostem vyrábět vysoce kvalitní produkty efektivněji a s nižšími náklady, což je nezbytné pro konkurenceschopnost na globálním trhu.

Přijetí nových zpracovatelských technologií navíc pomáhá zlepšit bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců v průmyslu. Umožňuje také společnostem zůstat před konkurencí a vyhovět měnícím se potřebám zákazníků.

Celkově je začlenění nejnovějších zpracovatelských technologií zásadní pro dlouhodobou udržitelnost a růst průmyslu zpracování tepaného železa.

Je důležité věnovat pozornost nejnovějším technologiím zpracování v průmyslu zpracování tepaného železa z několika důvodů. 

Za prvé, začlenění nejnovějších technologií může společnostem v tomto odvětví pomoci zlepšit jejich efektivitu a produktivitu. To může vést k úsporám nákladů, vyšším ziskovým maržím a větší konkurenceschopnosti na trhu.

Za druhé, použití nejnovějších technologií zpracování může také zlepšit kvalitu produktů vyráběných v tomto odvětví. To může vést ke zvýšené spokojenosti zákazníků a rozvoji nových trhů pro výrobky z tepaného železa.

A konečně, udržování aktuálního stavu s nejnovějšími technologiemi zpracování může společnostem v tomto odvětví pomoci udržet si konkurenceschopnost na rychle se měnícím trhu. To může zajistit jejich dlouhodobou životaschopnost a úspěch.

2. Hydraulický stroj na kroucení trubek

2.1 Co je stroj na kroucení trubek?

stroj na zkrucování trubek pro kujné železo je typ stroje, který se používá ke kroucení trubek, obvykle jako součást výrobního procesu. Tento stroj se používá ke kroucení trubek, aby byly pevnější a odolnější. Proces kroucení trubek lze také použít k vytvoření specifických vzorů nebo vzorů na povrchu trubek. Stroje na zkrucování trubek se běžně používají ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu k výrobě trubek pro širokou škálu aplikací.

LC-JKLG60 Aotumatický multifunkční stroj na stáčení kulatých trubek

TECHNICKÉ PARAMETRY
Model: LC-JKLG60
Zpracovací materiál: Kulatá trubka≤Φ60mmx1,2mm
Rozměry hotového výrobku:
Kulatá trubka≤Φ60mmx1,2mm
Plochá trubka ≤ 60x30x1,2mm
Čtvercová trubka≤15x15x1,2-60x60x1,2 mm
Výkon: 7,5 kW
Zdarma matrice: 6 sad
Napětí: 220V/380V/415V
Rozměry balení: 800*1200*700mm
NW (kg): 1100 GW (kg): 1150

2.2 Popis stroje na zakrucování trubek a jeho vlastností

The hydraulický stroj na zkrucování trubek z tepaného železa pro ocelové trubky je specializované zařízení používané v průmyslu zpracování tepaného železa. Skládá se z řady válečků, které se otáčejí různými rychlostmi, což umožňuje obsluze manipulovat s železnou trubkou a vytvářet širokou škálu tvarů a designů.

Jednou z klíčových vlastností hydraulického stroje na stáčení trubek je využití hydraulické síly. To umožňuje větší přesnost a kontrolu v procesu tvarování ve srovnání s tradičními stroji na kroucení trubek, které se spoléhají na ruční práci.

Kromě toho je hydraulický stroj na zkrucování trubek schopen vytvářet složitější tvary a konstrukce než tradiční stroje. To umožňuje společnostem v tomto odvětví vyrábět širší škálu produktů a uspokojit požadavky rozmanitějšího trhu.

Plně automatický multifunkční stroj na kroucení kulatých trubek
Automatický stroj na zkroucení trubek na závitování trubek
Stroj na kroucení a ohýbání trubek z tepaného železa Stroj na kroucení měděných trubek

2.3 Jak probíhá iron potrubí stroj na tažení trubek z nerezové oceli funguje?

Hydraulický stroj na zkrucování trubek se skládá z ovládacího panelu PLC, hydraulického systému a elektrického systému.

Ovládací panel PLC: Ovládejte stroj pomocí programu a vyberte vzor, který se má zpracovat na materiálu, délku zkrouceného vzoru a hloubku stupně zkroucení.

Hydraulický systém ovládá především spojení mezi hydraulickým válcem a formou. Hydraulický systém poskytuje výkonovou podporu formě pro upnutí a otáčení kulaté trubky a spolupracuje s tahem elektrického systému pro dokončení zpracování kulaté trubky.

Elektrický systém je zodpovědný za tažení kulaté trubky k dokončení zpracování vzoru, což zajišťuje, že kolegové, kteří kroutí kulatou trubku v hydraulickém systému, mohou kulatou trubku táhnout stabilní a rovnoměrnou rychlostí.

2.4 Výhody a výhody pomocí hydraulického stroje na zkrucování trubek v průmyslu zpracování tepaného železa

Hydraulický dekorativní stroj na zkrucování železných trubek je speciálně navržen pro zpracování kulatých trubek. Jeho hlavní funkcí je vytvářet na kulatých trubkách různé vzory, které se následně používají při stavbě zábradlí, dveřních a okenních rámů a zábradlí.

Jednou z klíčových vlastností tohoto stroje je využití hydraulické síly, která umožňuje větší přesnost a kontrolu v procesu tvarování. Může vytvářet širokou škálu tvarů, včetně kulatých trubek, čtvercových trubek, 6-rohých trubek, 12-rohých trubek a 16-rohových trubek.

Hydraulický stroj na zakrucování železných trubek LC120 je schopen vytvářet různé tvary vzorů opakovaným kroucením kulatých trubek. Hustotu a hloubku vzorů lze nastavit pomocí hydraulického systému a koncových spínačů.

Celkově je tento stroj nezbytným nástrojem pro kovářské dílny, které vyrábějí dveře, okna a zábradlí ve velkém měřítku. Jeho schopnost snížit náklady o více než 50%-80% z něj činí vysoce nákladově efektivní volbu.

Při použití LC120 hydraulický dekorativní stroj na zkrucování železných trubek, zvláštní pozornost by měla být věnována tloušťce kulaté trubky. Stroj je schopen zpracovávat pouze kulaté trubky o tloušťce do 2,5 mm.

LC120 Hydraulický stroj na zakrucování železných trubek na ozdobné železné trubky

TECHNICKÉ PARAMETRY
Modelka :LC-JKLG120
Zpracovací materiál: Kulatá trubka≤Φ120mmx3mm
Rozměry hotového výrobku:
Kulatá trubka≤Φ120mmx2,5mm
Plochá trubka ≤ 90x60x2,5mm
Čtvercová trubka≤40x40x2,5-90x90x2,5mm
Výkon: 11,7 kW
Zdarma matrice: 6 sad
Napětí: 220V/380V/415V
Rozměry balení: 800*1200*700mm
NW (kg): 2500 GW (kg): 2550

Jako příklad uvažujme proces přeměny kulaté trubky na čtvercovou trubku. Stroj je schopen převádět kulaté trubky o průměrech 50 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm a 114 mm na čtvercové trubky o velikostech 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm a 90 mm.

Je důležité si uvědomit, že velikost a tvar konečného produktu bude záviset na průměru kulaté trubky a požadované velikosti čtvercové trubky. Hydraulický systém stroje a koncové spínače lze nastavit tak, aby se dosáhlo požadované hustoty a hloubky vzoru.

3. Jak je oramentální kované železo kulaté potrubí kroucený stroj na výrobu liší se od tradičních strojů na kroucení trubek?

V první řadě jsou v naší továrně vyvíjeny i další stroje na kroucení čtvercových trubek.

Za druhé, pokud řekneme, že náš hydraulický stroj na stáčení kruhových trubek má ve srovnání s tradičními stroji následující vynikající výhody

1. má velký rozsah zpracování a je schopen manipulovat s kruhovými trubkami o průměru až 114 mm.

2. Na výběr je mnoho vzorů a vzory jsou krásné,

3. Bezplatná služba přizpůsobené formy, našim zákazníkům nabízíme také bezplatnou službu přizpůsobené formy pro naše zákazníky. Pochopením různých potřeb našich klientů můžeme navrhnout přizpůsobené formy tak, aby vyhovovaly jejich specifickým požadavkům.

4. Naše stroje jsou také známé svým silným výkonem a dlouhou životností. Jsou vyrobeny tak, aby vydržely náročné použití a dokážou odolat požadavkům průmyslu zpracování tepaného železa.

5. Naše stroje nabízejí práh pro vstup na trh. Nákupem jednoho z našich strojů mohou zákazníci téměř obsadit místní trh s takovými produkty. To jim může poskytnout konkurenční výhodu a pomoci jim v růstu jejich podnikání.

4. Přijetí hydraulického stroje na kroucení trubek

Potenciální dopad na průmysl zpracování tepaného železa.

Naše stroje nabízejí práh pro vstup na trh. Nákupem jednoho z našich strojů mohou zákazníci téměř obsadit místní trh s takovými produkty. To jim může poskytnout konkurenční výhodu a pomoci jim v růstu jejich podnikání.

Kromě výše uvedených výhod nabízí náš hydraulický stroj na stáčení kruhových trubek řadu dalších výhod pro zákazníky. Například se poměrně snadno ovládá a vyžaduje minimální školení. To znamená, že i nezkušení pracovníci se mohou rychle naučit používat stroj a vyrábět vysoce kvalitní produkty.

Naše stroje jsou také navrženy tak, aby byly energeticky účinné. Spotřebovávají minimální množství elektřiny, což může pomoci snížit provozní náklady a zlepšit ziskovost.

A konečně, naše stroje jsou podporovány komplexní zárukou a programem technické podpory. Díky tomu se zákazníci mohou spolehnout na to, že jim poskytneme nezbytnou podporu a servis, aby jejich stroje fungovaly hladce a efektivně

5. Závěr – Shrnutí výhod použití hydraulického stroje na zakrucování trubek v průmyslu zpracování tepaného železa.

Použití hydraulického stroje na zkrucování trubek v průmyslu zpracování tepaného železa nabízí řadu výhod, včetně:

Zvýšená přesnost a kontrola v procesu tvarování

Schopnost vytvářet složitější tvary a návrhy.

Zlepšená efektivita a produktivita.

Snížené mzdové náklady.

Výrobky vyšší kvality.

Schopnost uspokojit požadavky různorodého trhu.

Energetická účinnost.

Komplexní záruka a technická podpora.

类似文章